MOBILE TEST


Pakiet - Sandomierski Region Winiarski

Na Sandomierszczyźnie od XIII wieku z powodzeniem uprawiano winorośl oraz prowadzono ...

Więcej

Pakiet Chwile we Dwoje

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Par łączącą w sobie elementy romantycznego ...

Więcej

Pakiet Romantyczny Weekend

To wyjątkowa propozycja dla par pragnących spędzić romantyczne chwile sam na sam w ...

Więcej

Prev Next

Zespół dworski Strużyńskich w 1959 roku wpisany został do rejestru zabytków województwa kieleckiego i jako taki zgodnie z wymogami ustawowymi podlegał i podlega ochronie państwowych służb konserwatorskich. Ostatni jego remont przeprowadzony został przez poprzednich właścicieli na początku lat 60-tych. Niestety zabytkowy obiekt, choć był cały czas prywatnym budynkiem mieszkalnym objęty był ustawowym kwaterunkiem miejskim. Pogarszający się stan techniczny dworku spowodował, że część lokatorów opuściła budynek w 1993 roku, a ostatni lokator dopiero w marcu 2001 roku.

Do wiosny 2002 roku dawny zespół dworski Strużyńskich straszył wszystkich obłażącymi tynkami, zmurszałymi cegłami, łatanym eternitem dachem i panoszącą się wokół, dziko rosnącą roślinnością. Dla miłośników Sandomierza i wszystkich ceniących walory zabytkowych budynków była to sytuacja, która drażniła poczucie estetyki. Zwłaszcza, że dworek jest położony w miejscu dobrze wyeksponowanym w krajobrazie staromiejskim, naprzeciw Bramy Opatowskiej i kompleksu poklasztornego Benedyktynek mieszczącego dziś Wyższe Seminarium Duchowne. Od dawna wiadomo było, że poprawić ten stan rzeczy będzie mógł inwestor zdecydowany zaangażować się w żmudny proces prac remontowo–konserwatorskich i adaptacyjnych. Zadania tego podjęli się Małgorzata i Mirosław Tusznio, którzy w 2001 r. nabyli od p.Ireny Strużyńskiej i pozostałych trzech współwłaścicielek dworek wraz z pobliską oficyną i otaczającym terenem.

W drugiej połowie 2001 roku na zlecenie inwestorów wykonane zostały stosowne ekspertyzy, a następnie opracowana specjalistyczna dokumentacja. Studium historyczno-architektoniczne oraz wytyczne konserwatorskie opracował dr Jacek Serafinowicz. W wyniku przeprowadzonej kwerendy w Archiwum Państwowym w Radomiu odnalazł on inwentaryzację powykonawczą zespołu dworskiego Strużyńskich, sporządzoną w 1867 roku przez Jana Lassotę - projektanta zespołu dworskiego. Na tej podstawie można było odtworzyć pierwotny wygląd dworku i oficyny oraz kubatury przydworskich budynków gospodarczych. Z kolei badania mykologiczne więźby dachowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadziła mgr J. Polewska. Ekspertyzę konstrukcyjną stanu zachowania zespołu dworskiego wykonała mgr inż. Anna Banasiak. Inwentaryzację aktualizacyjną architektoniczno-konserwatorską dworku i oficyny wykonał p. Krzysztof Fryc. Dokumentację geologiczną terenu na którym posadowiony jest zespół dworski opracował inż. Eugeniusz Florek. Dokumentację fotograficzną zespołu dworskiego wykonał Mirosław Tusznio. W październiku i listopadzie 2001 roku przeprowadził on również kwerendę w Archiwum Państwowym w Sandomierzu, w wyniku której odnalazł trzy wcześniej nie skatalogowane mapy wycinkowe miasta, a wśród nich mapę z 1865 roku sporządzoną przez Budowniczego Powiatowego Jana Lassotę, potwierdzającą istnienie już wtedy jednego z przydworskich budynków gospodarczych (pomiędzy dworkiem i Latarnią Chocimską). Na tej podstawie w grudniu 2001 roku mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz opracował koncepcję architektoniczną programowo-przestrzenną odbudowy dworku i oficyny, w dalszej kolejności dawnych przydworskich budynków gospodarczych. Po zatwierdzeniu koncepcji odbudowy zespołu dworskiego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zespół projektowy pod kierownictwem mgr inż. arch. Piotra Paszkiewicza wykonał projekt budowlano-techniczny wraz z przyłączami.

Odbudowa zespołu dworskiego składała się z dwóch etapów:

Etap I - rozpoczęty w czerwcu 2002r., obejmował odbudowę zabytkowego dworku z oficyną na cele hotelowo-turystyczne. Zakończenie I etapu nastąpiło w grudniu 2005 roku. W maju 2006 roku odbudowa zespołu dworskiego otrzymała nominację do tytułu "Modernizacja Roku 2005" w kategorii "Obiekty zabytkowe" w Jubileuszowej X-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2005".

Etap II - rozpoczęty w maju 2006r. obejmował odbudowę dawnych przydworskich budynków gospodarczych (stajnia, stodoła, obora, drwalnia, spichlerz) z nadaniem im nowych funkcji t.j. hotelu*** z restauracją, winiarnią i 2 salami konferencyjnymi (na poddaszu oraz w przyziemiu części hotelowej). Powierzchnia zabudowy w/w budynków 1.060 m2, zaś łączna powierzchnia użytkowa prawie 3.000 m2. W grudniu 2008r. zakończono prace wykończeniowe, zaś w marcu i kwietniu 2009r. zrealizowano dostawy mebli do pokoi hotelowych, restauracji, winiarni, recepcji i sal konferencyjnych, jak również zakup i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz SPA. Zakończenie II etapu inwestycji nastąpiło 30 kwietnia 2009r., a uruchomienie całego zespołu hotelowo-konferencyjnego - 01.05.2009r.

Odbudowa zespołu dworskiego na cele hotelowo-turystyczne (roboty ogólnobudowlane, instalatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu - parkingi, przyłącza, ogrodzenie, oświetlenie, zieleń ogrodowa) zrealizowana została w całości wyłącznie ze środków własnych właścicieli nieruchomości oraz kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank BPH S.A. - bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze środków unijnych, budżetowych czy też samorządowych. Licząc na dofinansowanie w/w robót w latach 2004-2005 właściciele firmy występowali  łącznie 6-krotnie z wnioskami o dofinansowanie realizowanej przez nich inwestycji ze środków unijnych (3-krotnie z działania 2.2.1 SPO WKP na nowe inwestycje, 2-krotnie z działania 2.3 SPO WKP na nowe inwestycje i 1 raz z programu Phare 2003 na zakup wyposażenia). Niestety bez powodzenia i to nie z przyczyn formalno-prawnych, lecz z powodu "niskiego stopnia innowacyjności projektu".

Po zakończeniu całości prac budowlanych, instalatorskich i wykończeniowych o łącznej wartości netto 6,9 mln zł - w lipcu 2008 roku właściciele obiektu złożyli w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. "Uruchomienie zabytkowego zespołu dworskiego Hotel Sarmata *** w Sandomierzu innowacyjnego regionalnego produktu turystycznego" w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2013. Wniosek o wartości kosztorysowej netto 1,76 mln zł dotyczył dofinansowania zakupu wyposażenia hotelowego, konferencyjnego i gastronomicznego - niezbędnego do uruchomienia zespołu dworskiego. Projekt uzyskał w grudniu 2008r. akceptację Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (lista beneficjentów w/w programu w załączeniu).

Kredyt pomostowy na zakup w/w wyposażenia udzielił również Bank BPH S.A. Uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dofinansowanie w kwocie netto 0,88 mln zł stanowiło 50% kosztów netto zakupu wyposażenia obiektu. Dotacja unijna pokryła więc 10,1% wszystkich nakładów inwestycyjnych netto poniesionych przez właścicieli nieruchomości na uruchomienie w/w obiektu.

Projekt inwestycyjny pt. "Uruchomienie zabytkowego zespołu dworskiego Hotel Sarmata*** w Sandomierzu - innowacyjnego regionalnego produktu turystycznego" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Ogłoszenia na wybór wykonawcy / dostawcy oraz Ogłoszenia o rozstrzygnięciu wyboru ofert - Archiwum

Odbudowany zabytkowy zespół dworski Hotel Sarmata*** oferuje łącznie 127 miejsc noclegowych, w tym 28 miejsc w dworku, 8 miejsc w oficynie i 91 miejsc w hotelu. Na terenie obiektu hotelowego znajduje się centralna recepcja, restauracja na 80 miejsc konsumpcyjnych,, winiarnia na 50 miejsc konsumpcyjnych, sala konferencyjno-bankietowa dla max. 150 osób, sala szkoleniowa dla 40 osób, taras słoneczny nad recepcją, pralnia oraz SPA(jacuzzi + sauna sucha). W sezonie letnim zapraszamy naszych gości do ogródka letniego posiadającego 48 miejsc konsumpcyjnych. Obok niego jest stylizowany plac zabaw dla dzieci. Ponadto jako jedyny obiekt hotelowy w Sandomierzu posiadamy parking strzeżony (bezpłatny) dla 50 pojazdów. Teren zespołu dworskiego o łącznej powierzchni 1,05 ha jest w całości ogrodzony, monitorowany, a ponadto w godzinach 22.00-6.00 ma zapewnioną ochronę fizyczną.

 

  • Informacja o danych osobowych

    Informacja o danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Euro-Tour Sport & Travel M.M.Tusznio Sp.J. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz, NIP 864-000-09-29, zwana dalej „Hotelem”. .... Więcej…  
  • Opłata miejscowa - 2 zł / dobę

    Z dniem 28.04.2017 weszła w życie Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie opłaty miejscowej. Nowy podatek dotyczy wszystkich osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na tereni.... Więcej…  
  • Już 100 000 Gości nocowało w naszym hotelu!

    Dnia 24.04.2015r. o godz. 22.19 został przyjęty na nocleg w naszym hotelu 100-tysięczny gość. Była nim jedna z osób z grupy konferencyhno-szkoleniowej przebywającej w naszym hotelu w dniach 24-26.04.2015r. Organizatorem tej.... Więcej…  

Zespół Dworski Hotel Sarmata *** ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz,tel.: +48 (15) 833 47 00, fax.: +48 (15) 833 47 01, mob.: +48 530 33 47 00 e-mail.: recepcja@hotelsarmata.pl